Effekter av rask vektnedgang

Selv om vektnedgang kan ha helsemessige effekter, kan for rask nedgang gi fysiske problemer som løs og slapp hud, ifølge VG. Dette kan i første omgang oppleves som et estetisk problem, men det kan også være svært hemmende i hverdagen. Daglige sysler, arbeid og sportslige aktiviteter kan hemmes av overflødig hud.

Når du går ned i vekt, vil huden til en viss grad trekke seg sammen. Hvor mye den trekker seg sammen avhenger av alder og genetiske faktorer, samt hvor stort vekttap det er snakk om. På Plastikkirurg 1 har de god erfaring med problemet, og kan eksempelvis tilby bukplastikk ved overflødig hud på magen.

Hurtig vektreduksjon er motiverende

De fleste mennesker som ønsker å gå ned i vekt vil at dette skal gå raskt. Å gå ned i vekt er som regel en lang fase, men hvis en opplever å gå mye ned i vekt på kort tid vil dette være en motiverende faktor for å fortsette med treningen eller kostholdet.

Å se med egne øyne at kroppen endrer seg i den retningen du selv ønsker, gir selvfølgelig en god følelse. I tillegg vil det gi grunnlag for å tro at de tiltakene som er blitt gjort har fungert bra og at du bør fortsette slik for å opprettholde den samme fremgangen.

Overflødig hud

En bieffekt ved rask vektreduksjon vil for mange være at en får overflødig hud på kroppen. Denne overflødige huden har ingen negativ fysisk effekt på helsen, men kan for mange oppleves som uheldig og ha en negativ påvirkning på den mentale helsen. Hos Plastikkirurg 1 har de spesialisert seg på tiltak mot overflødig hud.

Hvis du opplever overflødig hud etter vektreduksjon og føler ubehag ved dette, kan bukplastikk være et alternativ for å bli kvitt dette ubehaget. Plastikkirurg 1 har lang erfaring med slike inngrep, og sørger for gode resultater og trygge rammer for alle som ønsker å gjennomføre et tiltak for å bli kvitt overflødig hud.